Diagram och data

Diagram i PowerPoint och underlag i excel för Konjunkturläget.

Konjunkturläget 2023

Konjunkturläget 2021

Konjunkturläget 2019

Konjunkturläget 2018

Konjunkturläget 2017

Konjunkturläget 2016

Konjunkturläget 2015

Konjunkturläget 2014

Konjunkturläget 2013

Konjunkturläget 2012

December

Augusti

Juni