Prognoser i Konjunkturläget

Våra prognoser för svensk och internationell ekonomi.

Konjunkturläget 2024

2024-03-26 - Mars 2024

Lågkonjunkturen bottnar i år

Konjunkturläget 2020

Konjunkturläget 2019

Konjunkturläget 2018

Konjunkturläget 2017

2017-12-21 - December 2017

Stark ekonomi möter förhöjda risker

2017-10-10 - Oktober 2017

Expansiv budget driver på högkonjunkturen

2017-08-04 - Augusti 2017 (uppdatering)

Optimism ger starkare investeringar och höjd tillväxt

2017-06-21 - Juni 2017

Högkonjunkturen förstärks

2017-03-29 - Mars 2017

Robust svensk ekonomi förstärks av exporten

Konjunkturläget 2015

Konjunkturläget 2014

2014-12-18 - December 2014

Svagt euroområde hämmar svensk tillväxt

2014-08-27 - Augusti 2014

Svensk ekonomi står och stampar

2014-06-18 - Juni 2014

Återhämtningen fortskrider i maklig takt

2014-03-26 - Mars 2014

Trevande återhämtning i konjunkturen

Konjunkturläget 2013

2013-12-18 - December 2013

Återhämtning hämmas av en svag omvärld

2013-08-28 - Augusti 2013

Tydligare tecken på en snar vändning

2013-06-19 - Juni 2013

Långsam återhämtning inleds i höst

2013-03-27 - Mars 2013

Små steg mot bättre tider

Konjunkturläget 2012

Dekorativ bild av rapportens omslag med logga

Kontakt

Ylva Hedén Westerdahl
Prognoschef
08-453 53 78

Kristian Nilsson
Biträdande prognoschef
08-453 59 13

Konjunkturläget

I rapporten Konjunkturläget presenterar vi vår prognos för svensk och internationell ekonomi.