Välkommen till oss!

Konjunkturinstitutet är en statlig expertmyndighet som analyserar den ekonomiska utvecklingen.

6 december: seminarium om årets miljöekonomiska rapport

I år har rapporten titeln "Fördelningseffekter av miljö- och klimatpolitik". Du kan följa presentationen här på konj.se, med start klockan 09:30.

Du hittar rapporten här

En unik miljö för nationalekonomer

Konjunkturinstitutet gör självständiga analyser på områden som är betydande för svensk ekonomi. Våra kvartalsvisa prognoser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken och vår miljöekonomiska analys ger samhällsekonomiska aspekter av stymedel på klimat- och miljöområdet.

Kalendarium