Välkommen till oss!

Konjunkturinstitutet är en statlig expertmyndighet som analyserar den ekonomiska utvecklingen.

Konjunkturbarometern november 2023

Många företag förväntar sig fortsatt ökade försäljningspriser

Ta del av rapporten här

En unik miljö för nationalekonomer

Konjunkturinstitutet gör självständiga analyser på områden som är betydande för svensk ekonomi. Våra kvartalsvisa prognoser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken och vår miljöekonomiska analys ger samhällsekonomiska aspekter av stymedel på klimat- och miljöområdet.

Kalendarium