Välkommen till oss!

Konjunkturinstitutet är en statlig expertmyndighet som analyserar den ekonomiska utvecklingen.

Konjunkturbarometern april 2024

Bred uppgång i barometerindikatorn

Till rapporten

En unik miljö för nationalekonomer

Konjunkturinstitutet gör självständiga analyser på områden som är betydande för svensk ekonomi. Våra kvartalsvisa prognoser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken och vår miljöekonomiska analys ger samhällsekonomiska aspekter av styrmedel på klimat- och miljöområdet.

Kalendarium