Jobba på Konjunkturinstitutet

I Konjunkturinstitutets kunskaps­intensiva verksamhet är medarbetare med rätt kompetens och kvalifikationer en nyckelfaktor. Som medarbetare ställs du inför både stimulerande och krävande arbetsuppgifter.

En unik miljö för national­ekonomer

Konjunkturinstitutet erbjuder en unik miljö för dig som är intresserad av att analysera den ekonomiska utvecklingen och är intresserad av ekonomisk politik. Våra prognoser och analyser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken och av andra statliga myndigheter, företag, organisationer och arbetsmarknadens parter.

Rörlighet mellan enheterna uppmuntras och det är inte ovanligt att chefer rekryteras internt. Förutom spännande arbetsuppgifter erbjuder vi en trivsam och lagom stor organisation med lokaler mitt i Stockholm. Konjunkturinstitutet har ca 50 anställda.

Vi arbetar aktivt för att alla anställda ska kunna förena jobb med föräldraskap och att kvinnor och män ges samma möjligheter till utveckling genom att stimulera till arbetsuppgifter som innebär ökat ansvar.

Vår värdegrund

På jobbet stöttar vi varandra och låter allas argument få ta plats. Utgångspunkten för arbetet med en god och stimulerande arbetsmiljö är värdegrunden ODLA, som står för:

  • Oförvitlighet
  • Delaktiget
  • Lekfullhet
  • Arbeta hårt

Att arbeta i staten

Som statsanställd är medborgarna dina uppdragsgivare. Offentlig förvaltning styrs av lagar som ska bidra till öppenheten och insyn i verksamheten, exempelvis offentlighetsprincipen, yttrandefriheten och meddelarfriheten.

Förmåner som statligt anställd

Med en statlig anställning följer flera förmåner. Semestervillkoren är mer generösa än vad som regleras i lag och är du förälder får du ett tillägg som gör att du behåller 90 procent av din lön under föräldraledigheten.

Du har möjlighet använda en timme i veckan av din arbetstid för att träna och kan ta del av ett årligt friskvårdsbidrag.

Du har också möjlighet att besöka läkare, sjukgymnast eller lämna blod på arbetstid. Som statligt anställd får du också ersättning för receptbelagda läkemedel och för läkarbesök. Det statliga pensionsavtalet omfattar tjänste-, efterlevande- och sjukpension.

Mer om att jobba statligt på Arbetsgivarverkets webb

Student och ska skriva uppsats?

Vi kan erbjuda bihandledning för studenter som skriver uppsats inom national­ekonomi eller statistik.

Kontakt

Sarah Hegardt Grant
Administrativ chef, informationschef
08-453 59 11

Tipsa om sidan

Tipsa en kompis