Jobba på Konjunkturinstitutet

I Konjunkturinstitutets kunskaps­intensiva verksamhet är medarbetare med rätt kompetens och kvalifikationer en nyckelfaktor. Som medarbetare ställs du inför både stimulerande och krävande arbetsuppgifter.

En unik miljö för national­ekonomer

Konjunkturinstitutet erbjuder en unik miljö för dig som är intresserad av att analysera den ekonomiska utvecklingen och är intresserad av ekonomisk politik. Våra prognoser och analyser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken och av andra statliga myndigheter, företag, organisationer och arbetsmarknadens parter.

Rörlighet mellan enheterna uppmuntras. Förutom spännande arbetsuppgifter erbjuder vi en trivsam och lagom stor organisation med lokaler mitt i Stockholm. Konjunkturinstitutet har ca 50 anställda.

Vi arbetar aktivt för att alla anställda ska kunna förena jobb med föräldraskap och att kvinnor och män ges samma möjligheter till utveckling genom att stimulera till arbetsuppgifter som innebär ökat ansvar.

Ledstjärnor för KI:s verksamhetskultur

Utgångspunkten för arbetet med en god och stimulerande arbetsmiljö är ODLA, som står för:

Oförvitlighet

 • Allmänheten ska ha hög tilltro till KI.
 • Man ska kunna lita på KI och servicenivån ska vara hög.
 • KI ska uppfattas som kompetent, professionellt och seriöst.

Delaktighet

 • Vi är alla beroende av varandra.
 • Vi samarbetar med varandra.
 • Alla ska känna att de bidrar till KI:s resultat.
 • Alla goda argument ska komma fram, det är viktigare vad som sägs än vem som säger det.
 • Vi stöttar varandra och tar råd av varandra.

Lekfullhet

 • Vi ska ha kul på jobbet!
 • KI ska vara en arbetsplats som präglas av kreativitet och vilja till utveckling.
 • Vårt arbete kännetecknas av prestigelöshet och vi är trygga i att vi har högt i tak, allt som sägs behöver inte vara genomtänkt, många bra idéer dyker upp som snabba infall.

Ansvarsfullhet

 • Vi har ett starkt engagemang och fokus på goda resultat i förhållande till verksamhetens mål och behov.
 • Vi gör rätt saker (och inte bara saker rätt).
 • Vi tar oss an nya arbetsuppgifter och utvecklar den egna kompetensen.

Att arbeta i staten

Som statsanställd är medborgarna dina uppdragsgivare. Offentlig förvaltning styrs av lagar som ska bidra till öppenheten och insyn i verksamheten, exempelvis offentlighetsprincipen, yttrandefriheten och meddelarfriheten.

Förmåner som statligt anställd

Med en statlig anställning följer flera förmåner. Semestervillkoren är mer generösa än vad som regleras i lag och är du förälder får du ett tillägg som gör att du behåller 90 procent av din lön under föräldraledigheten.

Du har möjlighet använda en timme i veckan av din arbetstid för att träna och kan ta del av ett årligt friskvårdsbidrag.

Du har också möjlighet att besöka läkare, sjukgymnast eller lämna blod på arbetstid. Som statligt anställd får du också ersättning för receptbelagda läkemedel och för läkarbesök. Det statliga pensionsavtalet omfattar tjänste-, efterlevande- och sjukpension.

Mer om att jobba statligt på Arbetsgivarverkets webb

Lediga jobb

Just nu har vi inga lediga jobb.

Kontakt

Tuija Darvishi-Gaziani
HR-ansvarig
08-453 59 24

Student och ska skriva uppsats?

Vi kan erbjuda bihandledning för studenter som skriver uppsats inom national­ekonomi eller statistik.