Styrning och uppföljning

Generaldirektören styr Konjunkturinstitutet och preciserar målen för verksamheten och verksamhetens inriktning.

Finansdepartementet styr myndigheten främst genom en instruktion och ett regleringsbrev, som beskriver uppdraget.

I årsredovisningen redovisas hur uppdraget har uppfyllts och hur målen uppnåtts under året.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb