Följ och prenumerera

Bevaka Konjunkturinstitutets aktiviteter genom att följa och prenumerera.

Observera att vi inte trycker våra rapporter.

Pressmeddelanden

Här hittar du våra pressmeddelanden och kan välja att prenumerera. Öppna senaste pressmeddelandet för att prenumerera.

Linkedin

På yrkesnätverket Linkedin berättar vi om lediga tjänster, rekryteringar och våra aktiviteter inom kompetensförsörjning. Håll dig uppdaterad genom att följa vår företagssida.

Få inbjudan till analytikerträffar

I samband med vissa rapporter och prognoser håller vi seminarier. Anmäl ditt intresse så bjuder vi in dig till kommande seminarier.

Twitter

Följ oss på Twitter för uppdaterade nyhetshändelser med Konjunkturinstitutet som avsändare.

Hämta RSS-feed

Följ våra flöden direkt genom att importera någon av våra RSS-feeds. RSS (Really Simple Syndication) är ett standardformat för att visa nyhetsrubriker och sammanfattningar i ett flöde för prenumeranter.

Publikationer från KI

Nyheter från KI

Lägga till en RSS-feed - Outlook

       Really Simple Syndication       

Lägga till en RSS-feed - Outlook

       Really Simple Syndication       

Lägga till en RSS-feed - Outlook

       Really Simple Syndication