Följ och prenumerera

Bevaka Konjunkturinstitutets aktiviteter genom att hämta våra RSS-flöden eller starta en prenumeration på våra nyhetsbrev.

Hämta RSS-feed

Följ våra flöden direkt genom att importera någon av våra RSS-feeds. RSS (Really Simple Syndication) är ett standardformat för att visa nyhetsrubriker och sammanfattningar i ett flöde för prenumeranter.

Publikationer från KI

Nyheter från KI

Lägga till en RSS-feed - Outlook

       Really Simple Syndication       

Lägga till en RSS-feed - Outlook

       Really Simple Syndication       

Lägga till en RSS-feed - Outlook

       Really Simple Syndication       

Prenumerera på nyheter och lediga jobb

Nyheter om svensk ekonomi kommer ut när vi publicerar en rapport eller vid andra större nyhetshändelser.

Vi har också nyhetsbrev för lediga tjänster, nytt inom miljöekonomi och nya titlar i den forskningsnära serien Working paper.

Dina uppgifter

Fyll i din e-postadress i fältet. Välj ett eller flera nyhetsbrev och klicka på "Skicka".

E-postadressPublikationer

Miljöekonomi

Lediga jobbAnmäl dig till våra analytikerträffar

Du som är verksam på myndighet eller representerar en branschorganisation är välkommen att anmäla dig till Konjunkturinstitutets analytikerträffar. Träffarna hålls i samband med publicering av vår prognosrapport Konjunkturläget (fyra gånger om året) och Lönebildningsrapporten (en gång om året).

Fyll i formuläret och klicka på "Skicka" för att ta emot inbjudningar via e-post.