Följ och prenumerera

Bevaka Konjunkturinstitutets aktiviteter genom att hämta våra RSS-flöden eller starta en prenumeration på våra nyhetsbrev.

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

I vårt pressrum hittar du prenumerationsformulär. Formuläret finns under respektive pressmeddelande.

Hämta RSS-feed

Följ våra flöden direkt genom att importera någon av våra RSS-feeds. RSS (Really Simple Syndication) är ett standardformat för att visa nyhetsrubriker och sammanfattningar i ett flöde för prenumeranter.

Publikationer från KI

Nyheter från KI

Lägga till en RSS-feed - Outlook

       Really Simple Syndication       

Lägga till en RSS-feed - Outlook

       Really Simple Syndication       

Lägga till en RSS-feed - Outlook

       Really Simple Syndication       

Linkedin

På yrkesnätverket Linkedin berättar vi om lediga tjänster, rekryteringar och våra aktiviteter inom kompetensförsörjning. Håll dig uppdaterad genom att följa vår företagssida.

Twitter

Följ oss på Twitter för uppdaterade nyhetshändelser med Konjunkturinstitutet som avsändare.