Prognosjämförelse

Urval av aktuella prognoser över svensk ekonomi. Prognosjämförelsen uppdateras löpande.

Konjunkturinstitutet presenterar ett urval av aktuella prognoser över svensk ekonomi. Du kan ta del av dessa via en sammanfattande pdf-fil över de senaste prognoserna från samtliga prognosinstitut. Pdf, 153.9 kB. Fler prognoser återfinns i excelfilen över samtliga prognosinstitut. Excel, 380.2 kB.

Den senaste prognosuvärderingen hittar du här: Prognosutvärderingen (2024) Pdf, 1.1 MB.

I punktdiagramen nedan redovisas ett urval av variabler och prognoser för innevarande år och kommande år. Konjunkturinstitutets egna prognoser, regeringskansliets prognoser och Riksbankens prognoser indikeras med blått, rött respektive grönt. Övriga prognosmakares prognoser är gråa i punktdiagramen. Hovra över punkterna för att se mer detaljer.

Olika prognosinstituts prognoser

Prognos­institut som ingår i samman­ställningen

AF = Arbetsförmedlingen
DB = Danske Bank
ESV = Ekonomistyrningsverket
EU = Europeiska unionen (Kommissionen)
SB = Swedbank
SHB = Handelsbanken
HUI = Handelns Utredningsinstitut
KI = Konjunkturinstitutet
LO = Landsorganisationen
No = Nordea
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
RB = Riksbanken
Reg = Regeringen (äldre versioner av filen har använt beteckningen "FiD" (Finansdepartementet))
RGK = Riksgälden
SEB = Skandinaviska Enskilda Banken
SKR = Sveriges Kommuner och Regioner (tidigare SKL)
SN = Svenskt Näringsliv
Un = Unionen