Prognosjämförelse

Urval av aktuella prognoser över svensk ekonomi. Prognosjämförelsen uppdateras löpande.

Senaste prognosutvärderingen

Prognos­institut som ingår i samman­ställningen

AF = Arbetsförmedlingen
DB = Danske Bank
ESV = Ekonomistyrningsverket
EU = Europeiska unionen (Kommissionen)
SB = Swedbank
SHB = Handelsbanken
HUI = Handelns Utredningsinstitut
KI = Konjunkturinstitutet
LO = Landsorganisationen
No = Nordea
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
RB = Riksbanken
Reg = Regeringen (äldre versioner av filen har använt beteckningen "FiD" (Finansdepartementet))
RGK = Riksgälden
SEB = Skandinaviska Enskilda Banken
SKR = Sveriges Kommuner och Regioner (tidigare SKL)
SN = Svenskt Näringsliv
Un = Unionen

Kontakt

Rosmarie Andersson

Prognos
08-453 59 36