Special­studier

I serien Specialstudier publiceras resultat från uppdrag och utredningar. Enskilda specialstudier publiceras även på engelska.

Notera att från 2018 ligger specialstudierna i en ny serie (KI-nummer).

Special­studier 2020

2020-04-29 - KI 2020:9

Prognosutvärdering

2020-02-19 - KI 2020:5

Hållbarhetsrapport 2020 för de offentliga finanserna

2020-01-24 - KI 2020:1

Biodrivmedel och kolförråden

Special­studier 2018

2018-12-07 - KI-nr: 2018:25

Automatiska stabilisatorer 1998-2018

2018-10-31 - KI-nr: 2018:23

Konsekvensanalys – internalisering av trafikens samhällsekonomiska kostnader

2018-05-04 - Specialstudie: KI-nr: 2018:11

Utvärdering av makroekonomiska prognoser

2018-04-30 - KI-nr: 2018:10

Åtgärder på kort sikt minskar utsläppen mest

2018-02-22 - Specialstudie: KI-nr: 2018:2

Hållbarhetsrapport 2018

Special­studier 2012

Special­studier 2010

Special­studier 2008

Special­studier 2003

Special­studier 2002