Kalen­­darium

Planerade publiceringsdatum för våra rapporter. Vissa datum kan komma att justeras. Om så sker uppdateras den här sidan.

2021
20
okt

Lönebildnings­­rapporten publiceras

Publicering av rapport kl 9:15
Rapporten publiceras på www.konj.se

I den årliga Lönebildningsrapporten analyseras de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Där ingår sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning och löner. Lönebildningsrapportens utformning bestäms i samråd med Medlingsinstitutet och tidpunkten för publicering sätts med hänsyn till parternas avtalsförhandlingar.

2021
25
okt

Lönebildnings­­rapporten seminarium 1

Seminarium kl 13:00

Seminarium om jämviktsarbetslösheten På seminariet presenteras kapitlet Bedömning av den svenska jämviktsarbetslösheten av Petter Danielsson. Stefan Erickson, Docent vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, kommenterar. Anmäl dig här I den årliga Lönebildningsrapporten analyseras de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Där ingår sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning och löner. Lönebildningsrapportens utformning bestäms i samråd med Medlingsinstitutet och tidpunkten för publicering sätts med hänsyn till parternas avtalsförhandlingar.

Plats Teams (digitalt)
2021
28
okt

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen i Konjunkturbarometern ger svaret.

2021
09
nov

Lönebildnings­­rapporten seminarium 2

Seminarium kl 13:00

Seminarium om jämviktsarbetslösheten På seminariet presenteras kapitlet Minimilöner, lönebildning och sysselsättning i tre kollektivavtal av Jonas Kolsrud. Lars Calmfors, Professor emeritus i internationell ekonomi, Stockholms universitet och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, kommenterar. Anmäl dig här   I den årliga Lönebildningsrapporten analyseras de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Där ingår sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning och löner. Lönebildningsrapportens utformning bestäms i samråd med Medlingsinstitutet och tidpunkten för publicering sätts med hänsyn till parternas avtalsförhandlingar.

Plats Teams (digitalt)
2021
22
nov

Lönebildnings­­rapporten seminarium 3

Seminarium kl 13:00

Seminarium om produktivitetsutvecklingen Anmäl dig här På seminariet presenteras kapitlet Produktivitetens utveckling till 2030 av Erik Glans och Jakob Almerud. Christina Nyman, chef ekonomisk analys och chefsekonom på Handelsbanken, kommenterar. I den årliga Lönebildningsrapporten analyseras de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Där ingår sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning och löner. Lönebildningsrapportens utformning bestäms i samråd med Medlingsinstitutet och tidpunkten för publicering sätts med hänsyn till parternas avtalsförhandlingar.

Plats Teams (digitalt)
2021
26
nov

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret.

2021
21
dec

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret.

2021
21
dec

Konjunkturläget

9.15 Publicering
9.30 Presskonferens

Senaste prognosen presenteras i rapporten Konjunkturläget.

Plats Fleminggatan 7