Kalen­­darium

Planerade publiceringsdatum för våra rapporter. Vissa datum kan komma att justeras. Om så sker uppdateras den här sidan.

2020
13
aug

Konjunktur­uppdatering

9.15 Publicering
9:30 Presskonferens
Plats Konjunkturinstitutet, Fleminggatan 7, våning 5
2020
18
aug

Extramätning företag

9:00 Publicering

Redovisning av svaren på de extrafrågor Konjunkturinstitutet ställt till företag: hur har företagets omsättning påverkats de senaste två veckorna och vad är risken för att företaget kommer att avvecklas?

2020
27
aug

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret.

2020
01
sep

Extramätning företag

9:00 Publicering

Redovisning av svaren på de extrafrågor Konjunkturinstitutet ställt till företag: hur har företagets omsättning påverkats de senaste två veckorna och vad är risken för att företaget kommer att avvecklas?

2020
15
sep

Extramätning företag

9:00 Publicering

Redovisning av svaren på de extrafrågor Konjunkturinstitutet ställt till företag: hur har företagets omsättning påverkats de senaste två veckorna och vad är risken för att företaget kommer att avvecklas?

2020
29
sep

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret.

2020
30
sep

Konjunkturläget

9.15 Publicering
9.30 Presskonferens

Senaste prognosen presenteras i rapporten Konjunkturläget.

Plats Konjunkturinstitutet, Fleminggatan 7, våning 5
2020
01
okt

Lönebildnings­­rapporten 2020

09.15 Publicering
09.30 Pressträff

I den årliga Lönebildningsrapporten analyseras de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Där ingår sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning och löner.   Lönebildningsrapportens utformning bestäms i samråd med Medlingsinstitutet och tidpunkten för publicering sätts med hänsyn till parternas avtalsförhandlingar.

Plats Konjunkturinstitutet, Fleminggatan 7
2020
28
okt

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering
Kvartalsrapport med fler frågor

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret.

2020
26
nov

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret.

2020
17
dec

Konjunkturläget

9.15 Publicering
9.30 Presskonferens

Senaste prognosen presenteras i rapporten Konjunkturläget.

Plats Konjunkturinstitutet, Fleminggatan 7, våning 5
2020
22
dec

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen i Konjunkturbarometern ger svaret.

2021
10
dec

Miljöekonomisk rapport

9:15 Publicering

Rapporten granskar ekonomin från ett samhällsekonomiskt perspektiv.