Kalen­­darium

Planerade publiceringsdatum för våra rapporter. Vissa datum kan komma att justeras. Om så sker uppdateras den här sidan.

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen i Konjunkturbarometern ger svaret.

Seminarium om årets hållbarhetsrapport

10.00 Seminarium
Plats: digitalt via Teams

Digitalt seminarium där årets Hållbarhetsrapport om de offentliga finanserna kommer att presenteras. Rapporten kommenteras även av Göran Hjelm, kanslichef för Finanspolitiska rådet. Länk till seminariet kommer att finnas på www.konj.se   Om rapporten: På regeringens uppdrag skriver Konjunkturinstitutet en årlig rapport med en kvantitativ bedömning av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet, inklusive scenarier som belyser hur centrala faktorer och antaganden påverkar utvecklingen.

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen i Konjunkturbarometern ger svaret.

Konjunkturläget

9.15 Publicering
9.30 Presskonferens

Senaste prognosen presenteras i rapporten Konjunkturläget.

Plats Pressträff för journalister på Fleminggatan 7, och direktsänds på www.konj.se

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen i Konjunkturbarometern ger svaret.

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen i Konjunkturbarometern ger svaret.

Konjunkturläget

9.15 Publicering
9.30 Presskonferens

Senaste prognosen presenteras i rapporten Konjunkturläget .

Plats Pressträff för journalister på Fleminggatan 7, och direktsänds på www.konj.se

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen i Konjunkturbarometern ger svaret.

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen i Konjunkturbarometern ger svaret.

Konjunktur­uppdatering

9.15 Publicering
9:30 Presskonferens

Presentation av vår senaste prognos. Journalister som vill vara med på plats på presentationen, eller som vill ställa frågor enskilt, anmäler sig till kommunikatör Anders.Hansson[at]konj.se. Presentationen direktsänds på www.konj.se Rapporten publiceras kl 09.15. Pressträffen börjar kl 09.30 Plats: Fleminggatan 7 (för anmälda journalister)

Plats Konjunkturinstitutet, Fleminggatan 7

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret.

Konjunkturläget

9.15 Publicering
9.30 Presskonferens

Senaste prognosen presenteras i rapporten Konjunkturläget .

Plats Pressträff för journalister på Fleminggatan 7, och direktsänds på www.konj.se

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret.

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret.

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret.

Miljöekonomisk rapport

9:30-11:00 Seminarium

Konjunkturinstitutet publicerar den årliga rapporten "Miljö, ekonomi och politik". Rapporten belyser samhällsekonomiska aspekter av svensk miljö- och klimatpolitik.

Plats Fleminggatan 7 och sänds via www.konj.se

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret.

Konjunkturläget

9.15 Publicering
9.30 Pressträff

Senaste prognosen presenteras i rapporten Konjunkturläget .

Plats Fleminggatan 7, sänds även på konj.se