Kalen­­darium

Planerade publiceringsdatum för våra rapporter. Vissa datum kan komma att justeras. Om så sker uppdateras den här sidan.

2019
25
okt

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen i Konjunkturbarometern ger svaret.

2019
28
nov

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen i Konjunkturbarometern ger svaret.

2019
11
dec

Miljöekonomisk rapport

9:15 Publicering

Rapporten granskar ekonomin från ett samhällsekonomiskt perspektiv.

2019
18
dec

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen i Konjunkturbarometern ger svaret.

2019
18
dec

Konjunkturläget

9.15 Publicering
9.30 Presskonferens

Senaste prognosen presenteras i rapporten Konjunkturläget .

Plats Konjunkturinstitutet, Kungsgatan 12-14