Kalen­­darium

Planerade publiceringsdatum för våra rapporter. Vissa datum kan komma att justeras. Om så sker uppdateras den här sidan.

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen i Konjunkturbarometern ger svaret.

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen i Konjunkturbarometern ger svaret.

Konjunktur­uppdatering

9.15 Publicering
9:30 Presskonferens

Presentation av vår senaste prognos. Journalister som vill vara med på plats på presentationen, eller som vill ställa frågor enskilt, anmäler sig till kommunikatör Anders.Hansson[at]konj.se. Presentationen direktsänds på www.konj.se Rapporten publiceras kl 09.15. Pressträffen börjar kl 09.30 Plats: Fleminggatan 7 (för anmälda journalister)

Plats Konjunkturinstitutet, Fleminggatan 7

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret.

Konjunkturläget

9.15 Publicering
9.30 Presskonferens

Senaste prognosen presenteras i rapporten Konjunkturläget .

Plats Pressträff för journalister på Fleminggatan 7, och direktsänds på www.konj.se

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret.

Lönebildnings­­rapporten

Publicering av rapport kl 9:15
Rapporten publiceras på www.konj.se

I den årliga Lönebildningsrapporten analyseras de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Där ingår sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning och löner. Lönebildningsrapportens utformning bestäms i samråd med Medlingsinstitutet och tidpunkten för publicering sätts med hänsyn till parternas avtalsförhandlingar.

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret.

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret.

Miljöekonomiskt seminarium

Presentation av årets miljöekonomiska rapport. Presentationen sänds även på vår webb: www.konj.se

Plats Fleminggatan 7 och direktsänt på www.konj.se

Miljöekonomisk rapport

9:30-11:00 Seminarium

Konjunkturinstitutet publicerar den årliga rapporten "Miljö, ekonomi och politik". Rapporten belyser samhällsekonomiska aspekter av svensk miljö- och klimatpolitik.

Plats Fleminggatan 7 och sänds via www.konj.se

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret.

Konjunkturläget

9.15 Publicering
9.30 Pressträff

Senaste prognosen presenteras i rapporten Konjunkturläget .

Plats Fleminggatan 7, sänds även på konj.se