Kalen­­darium

Planerade publiceringsdatum för våra rapporter. Vissa datum kan komma att justeras. Om så sker uppdateras den här sidan.

2020
05
jun

Extramätning hushåll

9:00 Publicering

Från och med april till juni kommer Konjunkturinstitutet att genomföra hushållsundersökningen två gånger per månad på grund av coronaviruset och covid-19-pandemin. Anledningen till dessa extraenkäter är att det råder ett stort behov av ytterligare information om pandemins ekonomiska effekter på hushållen. Dessa resultat är från den andra extramätningen med insamlingsperiod 16–31 maj.

2020
16
jun

Extramätning företag

9:00 Publicering

Redovisning av svaren på de extrafrågor Konjunkturinstitutet ställt till företag: hur har företagets omsättning påverkats de senaste två veckorna och vad är risken för att företaget kommer att avvecklas?

2020
17
jun

Konjunkturläget

9.15 Publicering
9.30 Presskonferens

Senaste prognosen presenteras i rapporten Konjunkturläget.

Plats Fleminggatan 7, våning 5
2020
24
jun

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret.

2020
24
jun

Extrafrågor företag och hushåll

9:00 Publicering

Redovisning av svaren på de extrafrågor Konjunkturinstitutet ställt till företag och hushåll med anledning av covid-19-pandemin.

2020
30
jun

Extramätning företag

9:00 Publicering

Redovisning av svaren på de extrafrågor Konjunkturinstitutet ställt till företag: hur har företagets omsättning påverkats de senaste två veckorna och vad är risken för att företaget kommer att avvecklas?

2020
08
jul

Extramätning hushåll

9:00 Publicering

Från och med april till juni har Konjunkturinstitutet genomfört hushållsundersökningen två gånger per månad på grund av coronaviruset och covid-19-pandemin. Anledningen till dessa extraenkäter är att det råder ett stort behov av ytterligare information om pandemins ekonomiska effekter på hushållen. Dessa resultat är från den tredje extramätningen med insamlingsperiod 16–30 juni.

2020
29
jul

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering
Kvartalsbarometer med fler frågor

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret.

2020
29
jul

Extrafrågor företag och hushåll

9:00 Publicering

Redovisning av svaren på de extrafrågor Konjunkturinstitutet ställt till företag och hushåll med anledning av covid-19-pandemin.

2020
13
aug

Konjunktur­uppdatering

9.15 Publicering
9:30 Presskonferens
Plats Konjunkturinstitutet, Fleminggatan 7, våning 5
2020
27
aug

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret.

2020
29
sep

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret.

2020
30
sep

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering
Kvartalsrapport med fler frågor

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret. Denna månad innehåller rapporten frler frågor.

2020
30
sep

Konjunkturläget

9.15 Publicering
9.30 Presskonferens

Senaste prognosen presenteras i rapporten Konjunkturläget.

Plats Konjunkturinstitutet, Fleminggatan 7, våning 5
2020
21
okt

Lönebildnings­­rapporten 2020

09.15 Publicering
09.30 Pressträff

I den årliga Lönebildningsrapporten analyseras de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Där ingår sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning och löner.   Lönebildningsrapportens utformning bestäms i samråd med Medlingsinstitutet och tidpunkten för publicering sätts med hänsyn till parternas avtalsförhandlingar.

Plats Konjunkturinstitutet, Fleminggatan 7, våning 5
2020
28
okt

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering
Kvartalsrapport med fler frågor

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret.

2020
26
nov

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen Konjunkturbarometern ger svaret.

2020
17
dec

Konjunkturläget

9.15 Publicering
9.30 Presskonferens

Senaste prognosen presenteras i rapporten Konjunkturläget.

Plats Konjunkturinstitutet, Fleminggatan 7, våning 5
2020
22
dec

Konjunktur­barometern

9:00 Publicering

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin? Enkätundersökningen i Konjunkturbarometern ger svaret.

2021
10
dec

Miljöekonomisk rapport

9:15 Publicering

Rapporten granskar ekonomin från ett samhällsekonomiskt perspektiv.