Analys av drivmedelspriser

Konjunkturinstitutet har fått i uppdrag att analysera utvecklingen av drivmedelspriserna i Sverige. Här har vi samlat rapporterna inom ramen för uppdraget. Senast den 2 december 2024 ska uppdraget slutrapporteras till regeringskansliet.

Bensinpump

Uppdragsformuleringen i KI:s regleringsbrev för 2023:

Myndigheten ska analysera utvecklingen av drivmedelspriserna i Sverige, även i förhållande till utvecklingen i grannländerna, samt de samhällsekonomiska och klimatpolitiska aspekterna av de förändrade priserna. Myndigheten ska särskilt analysera skattemässiga och andra regelförändringars genomslag på drivmedelspriserna för hushåll och företag, samt deras påverkan på möjligheterna för Sverige att nå klimat- och energipolitiska mål och åtaganden inom EU. Myndigheten ska även analysera drivmedelsprisernas effekt på tillväxt, sysselsättning, näringsliv och hushåll. Vid uppdragets genomförande ska löpande avstämningar ske med Konkurrensverket.