Statistik och data

Konjunkturinstitutets statistik och dataunderlag kan delas in i två kategorier:

Statistikdatabasen består av företagens och hushållens enkätsvar om synen på sin egen och svensk ekonomi, som sammanställs i månatliga rapporten Konjunkturbarometern. Hushållsundersökningen är en del av Sveriges officiella statistik.

 

Prognosdatabasen innehåller prognoser för en rad makroekonomiska variabler, tillsammans med historiska tidsserier av faktiska data för prognosvariabler. Dessa data produceras i samband med våra prognosrapporter, fyra gånger per år. Innehållet kan ändras mellan rapportutgåvorna.

 

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb