Statistikdatabasen

Statistikdatabasen består av företagens och hushållens enkätsvar om synen på sin egen och svensk ekonomi, som sammanställs i månatliga rapporten Konjunkturbarometern.

Hushållsundersökningen är en del av Sveriges officiella statistik.

Realtidsdata för Konjunkturbaromern visar hur varje tidsserie såg ut vid tidpunkten för publicering. Tidsserier från 2016 och framåt.

Vi vill gärna veta vad du tycker

Har du tid att svara på några korta frågor om Konjunkturbarometern? Det skulle vara till stor hjälp för oss. Enkäten tar högst några minuter att besvara.