Statistikdatabasen

Statistikdatabasen består av företagens och hushållens enkätsvar om synen på sin egen och svensk ekonomi, som sammanställs i månatliga rapporten Konjunkturbarometern.

Förändrade variabelnamn från och med september

Från och med september 2018 har vi ändrat namn för vissa variabler. Här hittar du som använder vårt API information om hur det påverkar dig.

Hushållsundersökningen är en del av Sveriges officiella statistik.

Realtidsdata för Konjunkturbaromern visar hur varje tidsserie såg ut vid tidpunkten för publicering. Tidsserier från 2016 och framåt.