Statistikdatabasen

Statistikdatabasen består av företagens och hushållens enkätsvar om synen på sin egen och svensk ekonomi, som sammanställs i månatliga rapporten Konjunkturbarometern.

Hushållsundersökningen är en del av Sveriges officiella statistik.