Kontakta oss

Generaldirektör

Prognosavdelning

Realekonomisk analys

Offentliga finanser, prisbildning och arbetsmarknad

Forskning och makroekonomiska scenarier

Konjunkturbarometern

Miljöekonomisk forskning

IT och processtöd

Administration och information