Kontakta oss

Sök medarbetare:

Generaldirektör

Prognosavdelning

Realekonomisk analys

Arbetsmarknad och prisbildning

Offentliga finanser

Forskning och makroekonomiska scenarier

Konjunkturbarometern

Miljöekonomisk forskning

IT och processtöd

Administration och information