Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på Konjunkturinstitutet. Söker du någon av våra presskontakter hittar du dem här.

Generaldirektör

Prognosavdelning

Realekonomisk analys

Offentliga finanser, prisbildning och arbetsmarknad

Forskning och makroekonomiska scenarier

Konjunkturbarometern

Miljöekonomisk forskning

IT och processtöd

Administration och information