Övriga publi­kationer

PM, årsredovisningar och andra publikationer som ges ut av Konjunkturinstitutet.

PM, kommentarer och andra analyser


Våra fristående analyser kan vara resultatet av en utredning, ett externt uppdrag eller en remiss.

 

Vi tar uppdrag från Regeringskansliet, andra myndigheter och offentliga utredningar. Ett uppdrag kan vara i form av en utredning eller en modellsimulering för att exempelvis beskriva effekter av ändrad ekonomisk politik.