Prognosdatabasen

Prognosdatabasen innehåller prognoser för en rad makroekonomiska variabler, tillsammans med historiska tidsserier av faktiska data för prognosvariabler.

Dessa data produceras i samband med våra prognosrapporter, fyra gånger per år. Innehållet kan ändras mellan rapportutgåvorna.

Utöver den senaste prognosen innehåller också prognosdatabasen data från tidigare rapporter med start i december 2015 samt tabeller med urval av tidigare prognoser.