Forskning

Konjunkturinstitutet följer den vetenskapliga diskussionen inom områden som berör vår verksamhet. Konjunkturinstitutets egna makroekonomiska forskning fokuserar på frågor som arbetsmarknad, produktivitet och ekonomisk politik.

Forsknings- och utvecklingsarbetet syftar till att förbättra underlaget för analyser, prognoser och makroekonomiska scenarier. Det innefattar metod- och modellutveckling och tillämpad forskning. Mer om våra makroekonomiska modeller hittar du via länkarna till höger.