Forskning

Konjunkturinstitutet bedriver tillämpad forskning om den ekonomiska utvecklingen. Forskningsresultaten publiceras i rapportserien Working Paper.

Konjunkturinstitutets makroekonomiska forskning fokuserar på frågor om arbetsmarknad, produktivitet och finanspolitik. Forsknings- och utvecklingsarbetet syftar till att förbättra underlaget för prognoser och makroekonomiska scenarier. Det innefattar metod- och modellutveckling, tillämpad forskning samt olika typer av utredningar. Mer om våra modeller hittar du via länkarna till höger.

Den miljöekonomiska forskningen handlar bland annat om att göra samhällsekonomiska analyser för att förbättra beslutsunderlaget för svensk miljöpolitik. Enheten utvärderar miljöpolitiska styrmedel genom forskning, uppdrag och modellutveckling. 

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb