Lönebildningsrapporten

Undersöker de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

Regeringen har gett uppdraget att beskriva lönebildningen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Rapporten är ett kvalificerat faktaunderlag som ska underlätta löneförhandlingarna. Den vänder sig till alla parter – fackförbunden, arbetsgivarorganisationerna, individuella och lokala parter och Medlingsinstitutet. Syftet är att underlätta för arbetsmarknadens parter och Medlingsinstitutet att uppnå samsyn kring de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildning och löneförhandlingar.

Sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning, lönenivåer och lönefördelning analyseras också. Rapporten brukar även omfatta en analys av eventuella skillnader mellan könen på arbetsmarknaden, som exempelvis lönegapet mellan män och kvinnor.

Utformning bestäms i samråd med Medlingsinstitutet och tidpunkten för publicering sätts med hänsyn till parternas avtalsförhandlingar.