Hållbarhetsrapport för de offentliga finanserna

På regeringens uppdrag genomför Konjunkturinstitutet en kvantitativ bedömning av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet, inklusive scenarier som belyser hur centrala faktorer och antaganden påverkar utvecklingen. Mot bakgrund av uppdraget publicerar Konjunkturinstitutet årligen en rapport om hållbarheten i de offentliga finanserna.

De årliga hållbarhetsrapporterna

Dekorativ bild på rapportomslag med logga

Kontakt

Hanna Ågren

Enhetschef
08-453 53 18