Konjunktur­barometern

Månadsundersökningen om företagens och hushållens syn på ekonomin.

Konjunkturbarometern 2016

Undersökning hushåll

Här finns mer information för dig som blivit kontaktad att medverka i Konjunkturbarometern hushåll.

Covid-19

Samlad information om Coronaviruset och covid-19

Kontakt

Fredrik Johansson Tormod
Enhetschef
08-453 59 70

Vad svenska företag och hushåll tror om ekonomin

I Konjunktur­barometern sammanställs varje månad resultatet av en enkät­undersökning som går till svenska företag och hushåll.

Kommande publikationer

Konjunk­tur­barometerns tidsserier

Tipsa om sidan

Tipsa en kompis