Konjunktur­barometern

Månadsundersökningen om företagens och hushållens syn på ekonomin.

Vi vill gärna veta vad du tycker

Har du tid att svara på några korta frågor om Konjunkturbarometern? Det skulle vara till stor hjälp för oss. Enkäten tar högst några minuter att besvara.

Konjunkturbarometern 2016

Kontakt

Maria Billstam
Enhetschef för Konjunkturbarometern
08-453 59 04

Vad svenska företag och hushåll tror om ekonomin

I Konjunktur­barometern sammanställs varje månad resultatet av en enkät­undersökning som går till svenska företag och hushåll.

Kommande publikationer

Konjunk­tur­barometerns tidsserier

Tipsa om sidan

Tipsa en kompis