Konjunktur­barometern

Månadsundersökningen om företagens och hushållens syn på ekonomin.

Förändrade variabelnamn från och med september

Från och med 27 september 2018 har vi ändrat namn för vissa variabler. Här hittar du som använder vårt API information om hur det påverkar dig.

Konjunkturbarometern 2016

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin?

I Konjunktur­barometern sammanställs varje månad resultatet av en enkät­undersökning som går till svenska företag och hushåll.

Kommande publikationer

Konjunk­tur­barometerns tidsserier

Kontakt

Maria Billstam
Enhetschef för Konjunkturbarometern
08-453 59 04

Tipsa om sidan

Tipsa en kompis