Konjunktur­barometern

Månadsundersökningen om företagens och hushållens syn på ekonomin.

Konjunkturbarometern 2016

Kontakt

Maria Billstam
Enhetschef för Konjunkturbarometern
08-453 59 04

Vad svenska företag och hushåll tror om ekonomin

I Konjunktur­barometern sammanställs varje månad resultatet av en enkät­undersökning som går till svenska företag och hushåll.

Kommande publikationer

Konjunk­tur­barometerns tidsserier

Tipsa om sidan

Tipsa en kompis