Konjunktur­barometern

Månadsundersökningen om företagens och hushållens syn på ekonomin.

Konjunkturbarometern 2019

2019-01-30 - Januari 2019

Konjunkturbarometern föll brett i januari

Konjunkturbarometern 2016

Vad tror svenska företag och hushåll om ekonomin?

I Konjunktur­barometern sammanställs varje månad resultatet av en enkät­undersökning som går till svenska företag och hushåll.

Kommande publikationer

Konjunk­tur­barometerns tidsserier

Kontakt

Maria Billstam
Enhetschef för Konjunkturbarometern
08-453 59 04

Tipsa om sidan

Tipsa en kompis