Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Konjunkturinstitutet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för myndighetens verksamhet och på myndighetens webbplats. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. Bestämmelser för vår behandling av personuppgifter finns från den 25 maj i dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och i dataskyddslagen (2018:218).

Beställningar av rapporter, prenumerationer och anmälningar till pressträffar, seminarier, mm

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Beställning av publikationer och tecknande av prenumeration. Personuppgifterna används för att administrera din beställning. De sparas så länge som behövs för att kunna skicka de beställda publikationerna. I de fall vi tar betalt för material sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.
 • Utskick av nyhetsbrev med information om publikationer, seminarier och lediga jobb. Personuppgifter sparas så länge som du är prenumerant av nyhetsbrevet. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.
 • Administration av seminarier eller konferenser som du anmält dig till eller deltar i. Personuppgifter som lämnas i samband med detta tas bort när seminariet eller konferensen är genomförd.

Vi kommer inte behandla dina personuppgifter för något annat syfte än ovanstående.

Dina rättigheter

Du kan begära information, ett registerutdrag, om hur vi behandlar dina personuppgifter och i så fall vilka. Du kan begära rättelse om du anser att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig. Du kan också begära radering av dina personuppgifter. Du kan också begära att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter och även invända mot behandlingen.

Offentlighetsprincipen

Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet och det innebär att mejl, brev och andra handlingar som upprättas i myndigheten eller kommer in till oss är allmänna handlingar. Det innebär att de på begäran ska lämnas ut om de inte omfattas av sekretess.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med vårt dataskyddsombud mejlar du till dataskydd@konj.se eller kontaktar oss via telefon eller brev. Se information under rubriken Kontakta oss längst upp på sidan.

Cookies på konj.se

Cookies är små textfiler som gör det möjligt för oss att få besöksstatistik från webbplatsen. Besöksstatistiken använder vi för att förbättra webbplatsens struktur och innehåll. De cookies vi använder kan inte förstöra eller på annat sätt skada din dator.

Dessa cookies använder vi

Vi använder två typer av cookies. Så kallade sessionscookies som lagras temporärt medan du befinner dig på webbplatsen och som försvinner när du stänger din webbläsare, och persistenta cookies som lagras en längre tid på din dator. Vi använder dessa:

 • JSESSIONID: används för att identifiera inloggade användare och ge korrekta behö-righeter.
 • sv-uts: används för att koppla ihop besökaren med tidigare besök, lagras i 1 år.
 • Cookies från Google Analytics: används för att få besöksstatistik.

Besöksstatistik

Vi använder Google Analytics för att samla besöksstatistik från konj.se. Framför allt använder vi oss av denna information:

 • Antal besökare och sidvisningar
 • Hur lång tid besökarna i snitt uppehåller sig på varje sida
 • Antal besökta sidor per besök
 • Vanliga webbläsare och vilken slags enhet som används (mobil, dator, eller surfplatta)
 • Hur våra besökare navigerar på konj.se

I samband med det vidarebefordras information till och lagras av Google på servrar i USA. Informationen vi skickar vidare är anonymiserad genom att vi tar bort de sista siffrorna i användarens IP-nummer innan de skickas vidare.

Hur ser jag vilka cookies som lagras?

Webbläsare sparar normalt alla cookies i en katalog på din dator. Ett sätt att få veta vilka cookies som lagrats är att gå igenom den katalogen och undersöka innehållet. Sessionscookies behöver dock inte lagras på din dator.

Vill du inte att cookies används?

Om du inte vill att cookies används kan du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. I webbläsarinställningarna kan du också radera lagrade cookies.