Pressrum

Medier ska snabbt kunna hämta information om Konjunkturinstitutets verksamhet och komma i kontakt med rätt medarbetare.

Observera att vi under presskonferenser för tillfället upprätthåller ett fysiskt avstånd på ca 2 m mellan oss för att ha viss marginal till den dryga meter som rekommenderas för att minska risken för eventuell smitta.

Om du vill närvara, anmäl dig till Sarah Hegardt Grant, informationschef: 070-267 80 41 eller sarah.grant@konj.se

För löpande uppdateringar:

Vi bjuder in till pressträff i samband med att vi publicerar större rapporter. Pressträffarna är endast för medier och hålls normalt klockan 09.30 i Konjunkturinstitutets lokaler, Kungsgatan 12–14.

Pressbild