Remissvar

Konjunkturinstitutet yttrar sig i olika sammanhang över förslag inom vårt verksamhetsområde. Främst gäller det remisser av svenska utredningar och andra lagförslag.

Remissvaren är sorterade efter det datum då svaret lämnades.

Remissvar 2017

Remissvar 2016

Remissvar 2015–2002

2014

2009

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb