Remissvar

Konjunkturinstitutet yttrar sig i olika sammanhang över förslag inom vårt verksamhetsområde. Främst gäller det remisser av svenska utredningar och andra lagförslag.

Remissvaren är sorterade efter det datum då svaret lämnades.

Remissvar 2024

Remissvar 2023

Remissvar 2022

Remissvar 2021

Remissvar 2020

Remissvar 2019

Remissvar 2018

Remissvar 2017

Remissvar 2016

Remissvar 2015–2002

2015

2014

2013

2011

2009

2007