Vi analyserar och gör prognoser

Konjunkturinstitutets uppdrag utgår från att skapa bra underlag för ekonomiska beslut, framförallt för regering men också för andra institutioner och privata företag. Vi är en statlig myndighet under Finansdepartementet med ca 50 medarbetare. 

Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen och våra prognoser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken.

Inom miljöekonomi är vårt uppdrag att göra samhällsekonomiska analyser som beslutsunderlag för svensk miljöpolitik. Konjunkturinstitutets verksamhet är forskningsnära och vi bedriver även forskning inom makro- och miljöekonomi.

Att våra prognoser och analyser är viktiga ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bekräftas av att beslutsfattare, allmänhet och media visar stort intresse för dem.

I likhet med andra myndigheter har vi en självständig ställning. Vårt analysarbete och vår forskning bedrivs därför utan politisk hänsyn.

Konjunkturinstitutet etablerades 1937 och har sedan dess byggt upp tidsserier som bland annat används i vår egen analys och till forskning.  

Ta del av vår kunskap

Vi tar uppdrag från Regeringskansliet, andra myndigheter och offentliga utredningar.Ett uppdrag kan vara i form av en utredning eller en modellsimulering för att beskriva effekter av ändrad ekonomisk politik. Vi erbjuder även föreläsningar på temat konjunktur och makroekonomi.