Makroekonomiskt råd

Ett råd knutet till Konjunkturinstitutets prognosverksamhet som ska bistå i frågor om metoder och modeller och medverka till analysen.

Rådet består av:

  • Mikael Carlsson, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet
  • John Hassler, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet
  • Per Krusell, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet
  • Pär Österholm, professor i nationalekonomi, Örebro universitet