Urval av data

Här hittar du ett urval av de viktigaste arbetsfilerna som prognosavdelningen använder. Data är lagrat i workfiles och kräver att du som användare har Eviews installerad på din dator. Du kommer åt filerna genom att klicka på knappen ”Logga in som gäst”.

Det så kallade PSI-direktivet syftar till att myndigheter bör tillgängliggöra sina offentliga data för vidareutnyttjande, fritt eller enligt standardiserade och generösa villkor, för att bidra till ökad öppenhet i offentlig förvaltning och bättre service. Utöver den data som publiceras i prognosdata- och i statistikdatabasen väljer också Konjunkturinstitutet att publicera urval av data som prognosavdelningen använder i sina analyser.

Data som rör utfall kan i huvudsak återfinnas på Statistiska centralbyråns samt Medlingsinstitutets hemsida.

Konjunkturinstitutet har bearbetat data så att det finns andra aggregat samt flera säsongs- och kalenderkomponenter. Data är också lagrade i så kallade arbetsfiler (workfiles) i Eviews varför du som användare behöver Eviews installerad på din dator för att kunna nyttja data.

Det finns en kort och översiktlig dokumentation i respektive arbetsfil under fliken info. Respektive serier har också en beskrivning över dess innehåll, enhet och källa.

Konjunkturinstitutet har som mål att publicera dessa filer så snart som möjlig efter att data är publicerat på Statistiska centralbyråns respektive Medlingsinstitutets hemsida.