KI-kommentar

Korta analyser om relevanta frågor.

 • | KI-kommentar november

  Finanspolitiska multiplikatorer i Sverige – ett allmän-jämviktsperspektiv


  Finanspolitiken har de senaste åren tagit en större plats i diskussionerna om vilka instrument som är potentiella kandidater att använda för konjunkturstabilisering. Men för att kunna bedriva effektiv finanspolitisk konjunkturstimulans behövs information kring vilken effekt en viss finanspolitik har på BNP och arbetslösheten, det vill säga information kring hur stora de finanspolitiska multiplikatorerna är. Detta undersöks i denna KI-kommentar.
 • | KI-kommentar 11 november

  Arbetsutbudseffekter av höjda åldersgränser i pensionssystemet


  I denna studie analyseras effekterna på arbetsutbudet och pensionsuttag av höjningen av den lägsta uttagsåldern och av garantipensionsåldern, som är en del av pensionsöverenskommelsen, utifrån ett teoretiskt perspektiv. Analysen görs med hjälp av modellen ASTRID.
 • | KI-kommentar juni

  Kvantitativa lättnader och monetär finansiering – lika men ändå olika


  I denna kommentar beskrivs kvantitativa lättnader och monetär finansiering samt likheter och skillnader dem emellan. Dessutom diskuteras risker med att kvantitativa lättnader skulle kunna övergå i, eller börja uppfattas som, monetär finansiering.

Om publikationen

KI-kommentarer är korta analyser om relevanta frågor för Konjunkturinstitutet. En KI-kommentar har beretts av namngivna medarbetare på Konjunkturinstitutet. KI-kommentarer är en publikation som Konjunkturinstitutet ansvarar för.

Kommande publikationer

Kontakt

Ylva Hedén Westerdahl
Prognoschef
08-453 59 78

Tipsa om sidan

Tipsa en kompis