Löne­bild­nings­rapporten

De samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

Lönebildningsrapporten 2022

Lönebildningsrapporten 2021

Lönebildningsrapporten 2020

Lönebildningsrapporten 2019

Lönebildningsrapporten 2018

Lönebildningsrapporten 2017

Lönebildningsrapporten 2016

Lönebildningsrapporten 2015

Lönebildningsrapporten 2014

Lönebildningsrapporten 2013

Lönebildningsrapporten 2012

Lönebildningsrapporten 2011

Lönebildningsrapporten 2010

Lönebildningsrapporten 2009

Lönebildningsrapporten 2008

Lönebildningsrapporten 2007

Lönebildningsrapporten 2004

Lönebildningsrapporten 2003

Lönebildningsrapporten 2002

Dekorativ bild föreställande rapportens framsida med logga och illustration

Kontakt

Hanna Ågren

Enhetschef
08-453 53 18

hanna.agren@konj.se

Om uppdraget

Regeringen har gett uppdraget att beskriva lönebildningen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Rapporten är ett kvalificerat faktaunderlag som ska underlätta löneförhandlingarna. Den vänder sig till alla parter - fackförbunden, arbetsgivarorganisationerna, individuella och lokala parter och Medlingsinstitutet. Syftet är att underlätta för arbetsmarknadens parter och Medlingsinstitutet att uppnå samsyn kring de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildning och löneförhandlingar.

Sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning, lönenivåer och lönefördelning analyseras också. Rapporten brukar även omfatta en analys av eventuella skillnader mellan könen på arbetsmarknaden, som exempelvis lönegapet mellan män och kvinnor.

Utformning bestäms i samråd med Medlingsinstitutet och tidpunkten för publicering sätts med hänsyn till parternas avtalsförhandlingar.

 

Förutsättningar för lönebildningen

I den årliga Lönebildnings­rapporten analyseras de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Där ingår sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning och löner.

Tipsa om sidan

Tipsa en kompis