Löne­bild­nings­rapporten

De samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

Lönebildningsrapporten 2017

Lönebildningsrapporten 2016

Lönebildningsrapporten 2015

Lönebildningsrapporten 2014

Lönebildningsrapporten 2013

Lönebildningsrapporten 2012

Lönebildningsrapporten 2011

Lönebildningsrapporten 2010

Lönebildningsrapporten 2009

Lönebildningsrapporten 2008

Lönebildningsrapporten 2007

Lönebildningsrapporten 2004

Lönebildningsrapporten 2003

Lönebildningsrapporten 2002

Förut­­sätt­ningar för löne­bild­ningen

I den årliga Lönebildnings­rapporten analyseras de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Där ingår sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning och löner.

Utformning bestäms i samråd med Medlingsinstitutet och tidpunkten för publicering sätts med hänsyn till parternas avtalsförhandlingar.

Om uppdraget

Regeringen har gett uppdraget att beskriva lönebildningen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Rapporten är ett kvalificerat faktaunderlag som ska underlätta löneförhandlingarna. Den vänder sig till alla parter - fackförbunden, arbetsgivarorganisationerna, individuella och lokala parter och Medlingsinstitutet. Syftet är att underlätta för arbetsmarknadens parter och Medlingsinstitutet att uppnå samsyn kring de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildning och löneförhandlingar.

Sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning, lönenivåer och lönefördelning analyseras också. Rapporten brukar även omfatta en analys av eventuella skillnader mellan könen på arbetsmarknaden, som exempelvis lönegapet mellan män och kvinnor.

Dela

Dela
Tipsa en kompis

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb