Så begär du ut allmän handling

Du kan begära ut allmän handling via e-post, brev, telefon eller besök.

E-post skickar du till: registrator@konj.se

Telefon: 08-453 59 00

Om du väljer att besöka oss är det bra om du meddelar oss några dagar innan ditt besök så att vi hinner plocka fram de handlingar du vill titta på.

Vid begäran om utlämnande av allmän handling görs alltid en sekretessprövning. Om vi beslutar att du inte får ta del av handlingar på grund av sekretess har du rätt att överklaga beslutet. Om vi beslutar att en handling, eller delar av handlingen, inte kan lämnas ut har du rätt att få ett avslagsbeslut med besked om varför vi inte kan lämna ut den. I avslagsbeslutet beskriver vi hur du går till väga om du vill överklaga beslutet.

Handlingar innehållande personuppgifter lämnas inte ut via mejl.

Vi tar ut avgifter för papperskopior av allmänna handlingar som vi lämnar ut. Avgifterna är reglerade i avgiftsförordningen. Om du besöker oss har du rätt att läsa handlingarna på plats i våra lokaler utan kostnad.

När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller ange syftet med din begäran. Vi får fråga efter ditt namn eller syfte endast om det behövs för att pröva om vi kan lämna ut handlingen eller inte. Du bör vara medveten om att elektronisk kontakt med myndigheten kan lämna spår i våra elektroniska system och att spåren i sig kan utgöra allmänna handlingar.