Äldre utgåvor av Konjunkturläget

Utgåvor av prognosrapporten Konjunkturläget perioden 2001–2011. Klicka på en rubrik för att hämta i pdf-format.

För utgåvor mellan perioden 1938–2000 kontakta registrator@konj.se