Ordlista

  • Klicka på en bokstav för att filtrera innehåll.
  • Klicka på ett uppslagsord för att visa en längre förklaringstext.
A 18
B 15
C 1
D 5
E 9
F 7
G 0
H 4
I 12
J 2
K 17
L 12
M 3
N 3
O 6
P 7
Q 0
R 10
S 20
T 8
U 2
V 3
X 0
Y 1
Z 0
Å 0
Ä 0
Ö 1
Visar T [ Visa alla ]

T

TFP

Förklaring:

Totala faktorproduktiviteten. Den del av produktivitetstillväxten som inte förklaras av mer och bättre kapital, eller av ökad kvalitet hos arbetskraften. TFP är den ena delen av tillväxten i näringslivets strukturella arbetsproduktivitet. Den andra delen är bidraget från mer kapitaltjänster per arbetad timme (kapitalfördjupning).

Takbegränsade utgifter

Förklaring:

Statsbudgetens samtliga utgifter med undantag för statsskuldsräntorna men med tillägg för utgifterna i ålderspensionssystemet.

Tillgångspris

Förklaring:

Pris på tillgångar, i huvudsak aktier och fastigheter.

Tillverkningsindustrin

Förklaring:

Definieras som branscherna 10–33 enligt SNI 2007. Kallas också för huvudgrupp C. Inkluderar inte mineralutvinning (huvudgrupp B).

Tjänstebranscherna 

Förklaring:

Definieras som branscherna 45–98 enligt SNI 2007. Kallas också för huvudgrupp G-T. Företag och andra ekonomiskt verksamma organisationer som huvudsakligen producerar tjänster.

Tobins Q

Förklaring:

Ett mått på hur lönsamt det är att investera. Det är förhållandet mellan marknadsvärdet på en tillgång och vad det skulle kosta att ersätta samma tillgång. Ett högt Tobins Q tyder på att det är lönsamt att investera.

Total slutlig efterfrågan/utbud

Förklaring:

Summa hushållens konsumtionsutgifter, offentliga konsumtionsutgifter, fasta bruttoinvesteringar, lagerinvesteringar och export, som per definition är lika med summan av BNP och import.

Transmissionsmekanism

Förklaring:

De ekonomiska mekanismer genom vilka en centralbanks åtgärder påverkar ekonomin.

Dela

Tipsa en kompis