Kalenderkorrigering 


Korrigering av nivån och därmed utvecklingen av en viss variabel för effekten av att antalet arbetsdagar skiljer sig mellan åren. Den kalenderkorrigerade utvecklingen är den utveckling som hypotetiskt sett hade observerats om antalet arbetsdagar under jämförelseperioderna varit lika. Synonymt med dagkorrigering.