Styrränta


Det huvudsakliga instrument med vilket en centralbank i ett valutaområde bedriver penningpolitik. I Sverige kallas den viktigaste styrräntan reporänta, i euroområdet refiränta och i USA Fed funds ränta. Styrräntan bestämmer kostnaden för banker när de lånar kortfristigt hos en centralbank.