Fasta priser

Beskrivning som används när utvecklingen i en ekonomisk variabel avser utvecklingen rensat för prisförändringar. Exempelvis avser utvecklingen av BNP i fasta priser hur värdet av allt som producerats i landet förändrats om man rensar bort effekten av de prisförändringar som skett.