Kapitalstock


Stocken av varaktiga mänskligt producerade produktionshjälpmedel. De byggnader, maskiner, anläggningar, och andra tillgångar såsom patent och mjukvara som företag och myndigheter och andra organisationer använder i sin produktion av varor och tjänster.