Tillväxt


En ökning i volym eller mängd. Ibland används begreppet ”negativ tillväxt” för att beskriva motsatsen. Men strikt talat kan tillväxt enbart vara positiv. Motsatsen till tillväxt är att någonting krymper eller minskar i antal.