Appreciering 


Uppvärdering. Avser i regel värdeökning i en valuta relativt andra valutor. Då en valutas värde stiger i förhållande till andra valutors under ett system med rörlig växelkurs. Motsatsen är depreciering.