Faktorpris

Värderingen av producerade varor och/eller tjänster enbart till det genomsnittliga pris som tillfaller produktionsfaktorerna arbete och kapital. Det vill säga utan att räkna in vissa skatter och subventioner på varorna eller tjänsterna eller som uppkommer i samband med produktionen. Exakt vilka skatter och subventioner som exkluderas kan dock skilja sig mellan olika statistikproducenter.