Nettotal


Nettotal beräknas som skillnaden mellan andelen positiva svar och andelen negativa svar på en fråga. Nettotalet är som högst 100 (om alla företag svarat positivt alternativ) och som lägst -100 (om alla företag svarat negativt alternativ). Nettotal används för att sammanfatta svaren från en fråga med tre eller fler svarsalternativ.