Estr (€STR)

Ett viktat medelvärde av interbankräntor i euroområdet. Dessa räntor gäller lån över natten utan säkerhet mellan banker verksamma i euroområdet. Europeiska centralbanken, ECB, genomdriver sin penningpolitik delvis genom att påverka räntenivån på estr. För detta använder ECB huvudsakligen refiräntan, som är den ränta banker får betala för lån i en vecka från ECB.