Refiränta

Är den ränta som banker i euroområdet får betala för lån i en vecka från Europeiska centralbanken, ECB. Refiräntan är ECB:s huvudsakliga verktyg för att genomdriva centralbankens penningpolitik. Se även estr.