Dagkorrigering


Korrigering av utvecklingen i en variabel för inverkan av skillnader i antalet arbetsdagar mellan perioderna. Synonymt med kalenderkorrigering. Den dagkorrigerade utvecklingen skall spegla den utveckling som hade observerats om antalet arbetsdagar varit desamma under de två månader, kvartal eller år som avses i jämförelsen.