Ordlista

  • Klicka på en bokstav för att filtrera innehåll.
  • Klicka på ett uppslagsord för att visa en längre förklaringstext.
A 18
B 15
C 1
D 5
E 9
F 7
G 0
H 4
I 12
J 2
K 17
L 12
M 3
N 3
O 6
P 7
Q 0
R 10
S 20
T 8
U 2
V 3
X 0
Y 1
Z 0
Å 0
Ä 0
Ö 1
Visar H [ Visa alla ]

H

Handel

Förklaring:

Definieras som branscherna 45-47 enligt SNI 2007. Kallas också för huvudgrupp G.

Handelsbalans 

Förklaring:

Värdet av ett lands export minus värdet av landets import av både varor och tjänster under en viss period. Handelsbalansen är en del av bytesbalansen.

Helårsekvivalent 

Förklaring:

En statistisk konstruktion som används för att ge ett jämförbart mått över tiden på hur stor andel av befolkningen som försörjs med sociala ersättningar. En helårsekvivalent motsvarar en person som försörjs med full ersättning ett helt år, det vill säga två personer som varit arbetslösa ett halvår var blir en helårsekvivalent tillsammans.

Högkonjunktur (högt resursutnyttjande) 

Förklaring:

BNP-nivån är högre än potentiell BNP-nivå.

Dela

Tipsa en kompis