2021-08-11

Konjunkturuppdatering augusti 2021

Glädjeskutt det tredje kvartalet

Lättade restriktioner bidrar till att hushållen ökar konsumtionen och ekonomin gör ett glädjeskutt. Deltavarianten av coronaviruset är dock en betydande osäkerhetsfaktor.

Återhämtningen i den svenska ekonomin fortsatte som väntat det andra kvartalet i år. Enligt SCB:s BNP-indikator ökade BNP med 0,9 procent samtidigt som sysselsättningen steg med 1,2 procent.

Lättade pandemirestriktioner bidrar till att hushållen ökar konsumtionen rejält det tredje kvartalet och ekonomin gör då ett glädjeskutt. Därefter går återhämtningen in i en lugnare fas. Deltavarianten av coronaviruset är dock en betydande osäkerhetsfaktor. Om smittspridningen fortsätter att öka under hösten och restriktionerna åter skärps, finns det en risk att återhämtningen kommer av sig.

Bedömningen att konjunkturen fortsätter att förbättras under hösten och vintern vilar dessutom på antagandet att problematiken kring Cementas produktion på Gotland inte leder till att det uppstår någon omfattande brist på cement i Sverige. De offentliga finanserna förstärks i år när ekonomin återhämtar sig. Konjunkturinstitutets bedömning är att det finns ett utrymme om ca 40 miljarder kronor för ofinansierade åtgärder i budgeten för 2022. Det är ca 10 miljarder kronor mer än bedömningen i juni. Om ambitionen är att bibehålla personaltätheten i offentligt finansierad verksamhet och samtidigt öka standarden i normal takt intecknas huvuddelen av budgetutrymmet.

Alla data i Prognosdatabasen

Till prognosdatabasen