2022-01-28

Årets första Konjunkturbarometer ute nu

Barometerindikatorn backade med 6,2 enheter från 116,3 i december till 110,1 i januari. Samtliga sektorer förutom bygg- och anläggningsverksamhet bidrog till minskningen. Hushållen och detaljhandeln är de sektorer som föll tillbaka mest men även de övriga sektorerna backade relativt mycket i januari.