2022-02-25

Konjunkturbarometern för februari finns ute nu

Barometerindikatorn steg med 3,2 enheter i februari, från 109,8 i januari till 113,0, stämningsläget i ekonomin är därmed betydligt starkare än normalt. Detaljhandelns konfidensindikator utmärkte sig då indikatorn ökade med hela 16,2 enheter.