2013-10-22

Stöd till förnybar elproduktion bör ses över

I ett nytt pm analyserar Konjunkturinstitutet kostnadseffektiviteten i stöden till förnybar elproduktion.

Analysen visar att stödet är större för:

  • solel än för vind- och vattenkraft
  • småskalig än för storskalig elproduktion
  • egenproducerad än för yrkesmässigt producerad el
  • anläggningar i södra än i norra Sverige.

Bara det första av dessa fyra förhållanden kan motiveras samhällsekonomiskt.

Följden av ekonomiskt omotiverade stöd blir att skattebetalarnas pengar används för att åstadkomma något som skulle ha åstadkommits i alla fall, men till en högre kostnad.

Skattebefrielsen för el som inte levererats yrkesmässigt bör därför ses över. Även kostnadseffektiviteten i styrningen mot målet om 50 procent förnybar energi år 2020 bör bli föremål för grundlig analys.