2013-10-08

Fel med skattereduktion för mikroproducerad el

Konjunkturinstitutet är emot utredningsförslaget att införa en skattereduktion för mikroproducenter av förnybar el. Elcertifikat är ett kostnadseffektivt styrmedel som säkerställer att rätt mängd förnybar elproduktion byggs.

Stöd utöver elcertifikat pressar upp marginalkostnaden för att tillföra ny el utan att mer förnybar el kommer till. Därigenom fördyras politiken och kostnadseffektiviteten i elcertifikatsystemet undergrävs.

Om samhällsekonomiska motiv för ytterligare stöd till mikroproduktion saknas, kommer el att produceras som är privatekonomiskt lönsam, men samhällsekonomiskt olönsam.
 
Förslaget att ta bort skattefriheten för stora vindkraftverk välkomnas av Konjunkturinstitutet, men undantagen för småskalig elproduktion borde begränsas mer.