2013-09-23

Konjunkturbarometerns statistik i webbdatabas

Från januari 2014 publiceras Konjunkturbarometerns sifferunderlag direkt i en webbaserad databas och inte längre i excelfiler. Övergången förbättrar användarvänligheten och ger tillgång till mer information jämfört med tidigare.

I statistikdatabasen väljer du fritt bland olika tidsserier för samtliga branscher och parametrar som ingår i Konjunkturbarometerns företags- och hushållsstatistik. Den innehåller avsevärt mycket mer information än de traditionella excelfilerna; resultaten från frågorna presenteras i form av orensade, säsongrensade och trendade serier samt historiskt medelvärde. Dessutom finns svarsfördelningar i tidsserieform.

Du kan skräddarsydda dina uttag, ändra visningssätt efterhand och spara resultaten i ett antal olika filformat. Programvaran som används för statistikdatabasen är PX Web, utvecklad av SCB.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb