2021-12-21

Konjunkturläget december 2021

Tillfälligt avbrott i konjunkturuppgången

Konjunkturförstärkningen i den svenska ekonomin bryts tillfälligt, men när smittvågen ebbat ut börjar ekonomin åter växa snabbare och under andra halvan av 2022 inleds en mild högkonjunktur.

Den senaste tidens snabba uppgång i spridningen av coronaviruset och den nya virusvarianten omikron skapar stor osäkerhet om vart den svenska ekonomin är på väg den närmaste tiden. Folkhälsomyndighetens rekommendationer och föreskrifter som infördes i början på december för att dämpa smittspridningen kommer sannolikt att skärpas, samtidigt som de självpåtagna sociala restriktionerna också ökar. Detta dämpar efterfrågan i framför allt de kontaktnära tjänstebranscherna och konjunkturförstärkningen i den svenska ekonomin bryts därmed tillfälligt det första kvartalet 2022.

När smittvågen ebbar ut under våren börjar ekonomin växa snabbare igen och under den andra halvan av året inleds en period med mild högkonjunktur. Förstärkningen på arbetsmarknaden släpar dock efter. Det beror till stor del på att många arbetslösa har varit utan jobb en lång tid, eller tillhör andra grupper med svag ställning på arbetsmarknaden.

Höga energipriser bidrar till att inflationen i genomsnitt hamnar närmare 3 procent 2022. Därefter bidrar fallande energipriser till att inflationen tillfälligt understiger inflationsmålet 2023.

Om smittspridningen skulle leda till en situation med en mycket hög vårdbelastning och restriktioner i linje med regeringens tredje steg eller mer, riskerar dock ekonomin att återgå till en lågkonjunktur under inledningen av 2022.

Diagram med underlag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
XLSX Diagramunderlag_KLDec2021.Xlsx Excel, 327.9 kB. 327.9 kB 2021-12-20 15.57
PPTX Diagramunderlag_KLDec2021.pptx Powerpoint, 1013 kB. 1013 kB 2021-12-20 16.01