2020-08-04

Extramätning företag

Färre företag drabbade av omsättningstapp

Något mindre andel företag upplever en minskad omsättning på grund av covid-19-pandemin. Det största tappet återfinns inom tillverkningsindustrin. I likhet med tidigare extramätningar är dock förändringarna små.

Undersökningen genomfördes 27–29 juli. På grund av att detta är en sommarmånad, i kombination med den korta undersökningsperioden, har vi fått in betydligt färre svar än i tidigare extraundersökningar. Det låga antalet svar medför att osäkerheten i de nu publicerade resultaten är större än vid tidigare publiceringar. För att minska risken för feltolkningar eller att enskilda företag kan identifieras har KI valt att denna gång inte redovisa resultaten på branschnivå.

I totala näringslivet – där tillverkningsindustrin, bygg- och anläggningsverksamhet, handel och tjänstesektorn ingår – är det förhållandevis små förändringar jämfört med svaren från 22–24 juni. Det är nu något färre företag som svarar att de har ett omsättningstapp jämfört med normalt. Totalt är det nu 60 procent av företagen som svarar att de har ett omsättningstapp över huvud taget. I förra mätningen var motsvarande siffra åtta procentenheter högre. Samtidigt är det nu fler företag som uppger att omsättningen är opåverkad jämfört med normalt. Beträffande frågan vad gäller utvecklingen av den uppskattade risken för att verksamheten ska behöva avvecklas är det i princip oförändrat jämfört med förra undersökningen. Fortfarande svarar drygt 30 procent av företagen inom totala näringslivet att det finns en risk för avveckling.

Resultaten för sektorerna handel och tjänstesektorn påminner i sak om resultaten från totala näringslivet, däremot är resultaten för tillverkningsindustrin och för bygg- och anläggningsverksamhet lite annorlunda. Andelen företag inom dessa sektorer som uppger att de har ett omsättningstapp har ökat jämfört med förra mätningen. För tillverkningsindustrin är det nu 45 procent av företagen som svarar att de har ett omsättningstapp på upp till 25 procent jämfört med normalt. I förra undersökningen var det drygt 30 procent som uppgav detta. Samtidigt är det något färre företag som nu uppger att de har tappat mer än 25 procent i omsättning.

Om undersökningen

En förändring, föranledd av coronaviruset och covid-19-pandemin, är att Konjunkturinstitutet varannan vecka under maj och juni genomfört extraundersökningar av de företag som ingår i Konjunkturbarometern Företag. Undersökningen innehöll två frågor gällande hur företagets omsättning har påverkats av covid-19-pandemin samt hur företaget bedömer risken för att behöva avveckla sin verksamhet på grund av densamma. Konjunkturinstitutet bedömer att det fortsatt finns ett stort behov av denna information och kommer därför att fortsätta med dessa extraundersökningar så länge behovet finns. Nästa undersökning publiceras den 18 augusti på Konjunkturinstitutets webbplats.

Uppgifterna från extraundersökningarna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. En tabell med resultatet från extraundersökningen publiceras nedan.